http://sydsvenskan.se/pub/hpsart3438410.html

Vattenbrist bakom konflikterna
Av Marianne Hedenbro 24 april 2001

Somalier konkurrerar om vatten för att överleva och skapa
sig drägliga liv, säger doktorand vid Kungliga tekniska högskolan.

Varken klanstrider eller andra fientligheter är orsak till de långa och
svårlösta konflikterna i Somalia. Den verkliga förklaringen är brist på vatten.
Utan vatten, inget liv.

- Somalier konkurrerar om vatten för att överleva och skapa sig drägliga liv,
säger Abdullahi Elmi Mohamed, doktorand vid Kungliga tekniska högskolan i
Stockholm och koordinator för The Somali Center for Water and Environment (SCWE).
Han deltog i lördags i Lund i ett seminarium om somalisk kultur, det första i en serie på tre möten i vår på samma tema. Arrangör är Somalia International Rehabilitation Centre (SIRC), en organisation av exilsomalier som samlar pengar och stödjer rehabiliteringsprojekt i sitt hemland.

I lördagens seminarium deltog också Mohamed Ali Ahmed, utbildningsminister i Somalias interimsregering och Fatima Nur, ledamot i parlamentet, för att ytterligare understryka behovet av hjälp till återuppbyggnadsarbetet i Somalia.
Vatten är en bristvara i Somalia. Det regnar sällan och lite, i genomsnitt 250 millimeter om året. Under samma tid dunstar över 2 000 millimeter vatten bort i hettan. Svårast är vattenbristen i norra Somalia. Den södra delen mellan floderna Juba och Shabelle är förhållandevis väl försedd med vatten och det bästa jordbruksområdet.
- Men inte ens Juba och Shabelle räcker för de mest basala behoven av vatten, anser Abdullahi Elmi Mohamed.

Vatten är i Somalia värt sin vikt i guld. Alla tecken på torka väcker oro - varje svår torka dödar människor och djur i tusental - och när regnperioden kommer hälsas den som årets viktigaste händelse.

Vatten ger liv och har för somaliern också stor religiös betydelse. Koranen har 6666 verser. 500 av dem handlar om vatten. Muslimer renar sig före bön och från mänskliga lämningar, efter samlag - och mardrömmar. För allt detta behövs vatten. Hygien är en del av människans värdighet.
I områden där det råder brist på vatten delar människor solidariskt i islamsk anda det lilla de har. Trots det är, hävdar Mohamed Ali Ahmed, vattenbrist traditionellt en huvudorsak till konflikter i Somalia och den viktigaste förklaringen även till de rådande stridigheterna. Inte klanfejder.
- Människans starkaste drivkraft är viljan att överleva och skapa sig ett bra liv. Klansystemet är ett medel att nå dit, inte orsak i sig.

När torkan slår till i ett område, söker sig människor till andra trakter. Livet för Somalias nomader har alltid varit och är fortfarande ett ständigt sökande efter vatten för sig och sina djur. När de kommer till områden som redan bebos av andra, råkar de i konflikt om vattnet.
- Detta är särskilt tydligt i södra Somalia, där tillgången på vatten har blivit en politisk fråga.
Varför fungerar då inte de traditionella metoderna för konfliktlösning om vattnet idag?
- De metoderna fungerar i ett socialt sammanhang men inte i ett politiskt.

Vad kan man göra för att förbättra vattentillgången?
- Vi behöver pengar till teknisk utrustning och kunskaper för att ta vara på vattnet bättre under regnperioden. I norr borde vi satsa på solenergi. Grundvatten löser inte problemet. Det finns mindre av det än av ytvatten. Grundvattnet ligger dessutom mycket djupt och är dyrt att exploatera.